NICHES

Bouwkunde

Wellicht “de bouwsector” in de volksmond. We denken aan woningen, kantoren of een winkelcentrum. Als bouwkundige kijk jij natuurlijk technisch of creatief naar dit vakgebied. Jij bent actief in de ontwerpfase, als werkvoorbereider of als projectleider in de uitvoering. Tussen een schets en de oplevering van een bouwwerk zitten heel wat uurtjes bloed, zweet en lol in je werk. In alle fasen van de bouw hebben wij vacatures.

Constructieve Techniek

Wat we bouwen moet wel blijven staan en daarom moet bouwwerk voldoen aan de eisen van de wet (Bouwbesluit en Eurocode). De opdrachtgever heeft zijn wensen in functionaliteit (laten) omschreven in een programma van eisen. Moderne technieken zoals een model opzetten van een ontwerp en het maken van stressberekeningen in eindig elementen software. Beton, staal, hout of glas heeft zo zijn eigen materiaal technische eigenschappen. De basis van alle “digitale” toepassingen is jouw technische kennis en ervaring.

Staalbouw

Kan onder andere worden toegepast in een fabriekshal, een torenflat of een hangbrug. Wellicht zijn deze constructies zelfs gebouwd met het dezelfde type I- of H-profiel maar elke object wordt volgens andere normen en methodieken doorgerekend en samengesteld. Dat maakt de staalsector tot zo’n aparte branche dat wij hem als niche behandelen.

Civiele Techniek

Is een groot deelsegment in de bouwsector: baggeren, drinkwaterzuivering, offshore, geotechniek maar ook wegen en viaducten. Bouwwerken waar we dagelijkse overheen of onderdoor gaan. In vergelijking tot de “bouwkunde” zijn de constructies, de materialen en projecten in de civiele techniek vaak wat groter en grover. Wij zoeken continu professionals om deze kunstwerken en infrastructurele projecten uit te laten voeren.